Welkom bij Antoon van Bommel

Updates

20-01-2021: Transporteurshandboek geplaatst
22-05-2020: enkele links aangepast (EWS, aflatoxine-protocal d.d. 11-12-2019 vervangen door protocol d.d. 29-04-2020)
22-01-2020: nieuwe link naar EWS meldingsformulier geplaatst
16-12-2019: aflatoxine-protocol d.d. 23-09-2019 vervangen door protocol d.d. 11-12-2019
03-10-2019: aflatoxine-protocol d.d. 23-09-2019 geplaatst onder links
11-06-2019: Enkele aangepaste specificaties geplaatst; Bijlage V met verplichte vermeldingen voor voedermiddelen geplaatst; lik hier voor de Verplichte vermelding voor voedermiddelen voor de toepassing van artikel 16, lid 1, onder b)
11-04-2019: Links naar aflatoxine-protocol en veevoedertabllen toegevoegd
22-12-2018: Diverse nieuwe EWS-documenten toegevoegd; zie EWS-documenten
12-06-2018: Meldwijzer Diervoeder - Dierlijke Bijproducen verwijderd; Nieuwe meldwijzer Onveilige levensmiddelen geplaatst
05-06-2018: Aangepaste specificatie Maïs geplaatst; klik hier voor de specificatie
31-12-2017: Gegevens voor de kringloopwijzer geplaatst; klik her voor de Tabel met gegevens van diverse producten
30-12-2017: Toelichting poortwachtersprincipe transport voor agrarische producten en hooi en stro geplaatst bij "Nieuws"
01-11-2017: Formulier voor ingangscontrole poortwachterprincipe aangepast
Ingangscontroleformulier akkerbouwproducten - Versie 7
10-10-2017: Links naar FAVV toegevoegd
23-06-2017: Bij specificaties ruwvoeders de opmaakdatum vermeld
29-03-2017: Meldwijzers NVWA verplaatst naar Links; nieuwe Meldwijzer Diervoeders - Dierlijke Bijproducten geplaatst
19-03-2017: EWS-formulieren en links naar EWS-formulieren Nederlands 01-03-2017 toegevoegd
04-03-2017: FORMULIER VOOR DE MELDINGSPLICHT toegevoegd
01-02-2017: Beoordelingsformulier ingangscontrole akkerbouwproducten toegevoegd
24-01-2017: Link aanvraag klantnummer NVWA toegevoegd
02-01-2017: Doorgeven stro, gebruikt als strooisel
= 29-12-2016: EWS-documenten Frans en Engels toegevoegd; links naar NVWA-pagina's toegevoegd
12-11-2016: Meldwijzers toegevoegd; inkoopovereenkomst toegevoegd
28-10-2016: overeenkomst voor inkoop aardappelen toegevoegd; documenten t.b.v. aangepaste poortwachteroptie voor transport toegevoegd
12-10-2016: handleiding inkopen van akkerbouwproducten toegevoegd; sjabloon FSDS toegevoegd
10-10-2016: links naar wetgeving, specificatie en overeenkomst monstername toegevoegd
28-09-2016: Registratieformulier inspectie laadruimten en kringloopwijzer toegevoegd
25-09-2016: EWS formulieren toegevoegd; links toegevoegd
05-09-2016: Website online gezet
01-09-2016: Nieuwe website geschreven


© 2016 - Antoon van Bommel algemene voorwaarden