Welkom bij Antoon van Bommel

Nieuws

30 december 2017
Toelichting poortwachtersprotocol (ANNEX 9 van GMP+ BA10) voor transport van onbewerkte agrarische producten tijden de oogst en transport van hooi en stro
Bij GMP+ International B.V. is gevraagd hoe om te gaan met de poortwachtersprotocol omdat deze regeling op meerdere manieren ge√Įnterpreteerd kan worden.
Het antwoord was als volgt:
* Voor het transport van hooi en stro (A5.2) kan altijd gebruik gemaakt worden van niet gecertificeerd wegtransport onder de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 5.2. Deze uitzondering is ook van toepassing wanneer de oorsprong zich bevindt binnen een van de A-landen.
* Voor wat betreft de 90 dagen die genoemd zijn A5.1: dit geldt voor het vervoer van onbewerkte agrarische producten (granen, zaden, peulvruchten) tijdens de oogstperiode. Deze dagen hoeven niet aaneengesloten te zijn en kunnen gedurende het hele jaar worden toegepast.
* Voor het transport van hooi en stro geldt dat het voertuig geínspecteerd dient te worden door de verlader, de transporteur en de ontvanger.
* Het formulier, waarop de verlader, chauffeur en ontvanger verklaren dat de laadruimte schoon en vrij van geur van voorgaande ladingen, is opgenomen onder "Documenten".
* Klik hier voor het document
* Klik hier voor de correspondentie

2 januari 2017
Doorgeven geleverde hoeveelheden stro
Er is soms onduidelijkheid of stro, dat als strooisel wordt gebruikt, doorgegeven dient te worden aan de rvo. In een antwoord op een hieromtrent gestelde vraag is aangegeven, dat stro dat als strooisel wordt gebruikt, niet aangegeven hoeft te worden.
Klik hier voor het volledige bericht

28 oktober 2016
Wijziging poortwachteroptie transport hooi en stro
Verwijderd

© 2016 - Antoon van Bommel algemene voorwaarden